Ba câu đố toán học rèn luyện tư duy

Ba số nào khi cộng lại hay nhân với nhau đều cho ra một kết quả?

Câu 1: Số nhà

Anh em sinh đôi của tôi sống ở căn nhà có số ngược với số nhà tôi. Hiệu giữa hai số nhà của chúng tôi kết thúc bằng số 2. Vậy hai số nhà nhỏ nhất có thể là những số nào?  

Ảnh: iStock

Ảnh: iStock

Câu 2: Cộng và nhân

2 + 2 cho kết quả bằng 2 x 2. Bạn hãy tìm một bộ gồm ba số khác nhau mà tổng và tích cũng bằng nhau như vậy.

Ảnh: iStock

Ảnh: iStock

Câu 3: Số lật ngược

Số nhỏ nhất mà nếu lật ngược từ trên xuống dưới và đảo từ trái qua phải sẽ lớn hơn số cũ 12 đơn vị là số nào?

Ảnh: Science News

Ảnh: Science News