Bốn câu đố kích thích tư duy

Câu 1: Chọn hình còn thiếu điền vào dấu gạch ngang. Câu 2: Bạn cần đi từ mũi tên cạnh vòng tròn vàng ở góc dưới cùng bên trái và ra khỏi mê cung ở mũi tên cạnh vòng tròn màu ...

Câu 1: Chọn hình còn thiếu điền vào dấu gạch ngang.

Bốn câu đố kích thích tư duy

Câu 2: Bạn cần đi từ mũi tên cạnh vòng tròn vàng ở góc dưới cùng bên trái và ra khỏi mê cung ở mũi tên cạnh vòng tròn màu xanh.

Quy luật như sau:

a. Bạn có thể đi qua mỗi vòng tròn nhiều hơn một lần.

b. Đường đi của bạn không được có hai vòng tròn cùng màu liền nhau, tức màu vàng và màu xanh luôn xen kẽ.

Bốn câu đố kích thích tư duy - 1

Câu 3: Bạn hãy bỏ đi 6 que diêm để hình dưới đây còn lại tổng cộng 3 tam giác với 3 kích cỡ khác nhau.

Bốn câu đố kích thích tư duy - 2

Câu 4: Bể chứa nào sẽ đầy nước đầu tiên?

Bốn câu đố kích thích tư duy - 3